Zásady Ochrany Osobních Údajů

Společnost Jabra podporuje ochranu soukromí spotřebitelů na Internetu jakožto i zásady zveřejňování informací a odpovědného používání osobních údajů. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Společnost Jabra respektuje vaše volby týkající se soukromí.  Pokud společnosti Jabra sdělíte své osobní údaje, bude s těmito informacemi nakládáno v souladu s těmito zásadami. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Jabra jsou uvedeny na firemních webových stránkách. Jabra doporučuje, abyste si zásady ochrany osobních údajů přečetli nejen na jejích firemních stránkách, ale i na všech webových stránkách, které navštěvujete. Níže je uveden přehled zásad ochrany osobních údajů společnosti Jabra, včetně typů osobních informací, které společnosti Jabra poskytnete, a způsobu jejich používání.


VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYUŽÍVÁNY NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

Identifikace uživatele a hesla.
Umožňují vám přístup do oblastí vašeho profilu a chrání jeho obsah.

Zpětná vazba od zákazníka, průzkumy a podpora.
Poskytují mechanismus pro vyžádání nebo poskytnutí informací od společnosti Jabra. Rovněž slouží k podnětům, na jejichž základě lze výrobky a služby Jabra dále vylepšovat.

Korespondence.
Slouží k posílání dotazů a reakci na všechny typy požadavků. Též se využívá k rozesílání informací o výrobcích a službách značky Jabra. Společnost Jabra bez vašeho souhlasu nezmění způsob nakládání s vašimi osobními údaji.
Ve snaze poskytnout vám naše služby můžeme shromažďovat vaše osobní údaje na našich webových stránkách, nahrávat telefonní hovory, ukládat e-maily a další písemnou a verbální komunikaci. Můžeme například uchovávat záznamy jako vaše jméno, adresu, dodací adresu, e-mail, telefonní číslo a podrobnosti o bankovních kartách.
    

Bezpečnostní opatření.
Společnost Jabra chrání osobní údaje, které nám sdělíte. Přístup k vašim osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci Jabra, kteří jej potřebují k výkonu své práce. Čas od času mohou vyžadovat k některým vašim osobním údajům přístup i jiné oprávněné třetí strany. Například, pokud vám Jabra něco posílá, musí zasilatelské společnosti poskytnout vaše jméno a adresu. Přístup třetích stran k vašim osobním informacím a jejich používání striktně omezujeme. Vaše osobní údaje jinak se třetími stranami zásadně nesdílíme, pokud k tomu nemáme váš výslovný souhlas.

Bezpečnostní brána firewall.
Společnost Jabra přijala bezpečnostní opatření, která mají zabránit ztrátě, zneužívání a úpravám informací, které JABRA spravuje. Webové stránky Jabra jsou provozovány na serverech nacházejících se na zabezpečených místech a uzamknutých v regálech. Personál hostitele je přítomen na pracovišti po celých 24 hodin denně a monitoruje jak zařízení, tak i služby.

Používání souborů cookies.
Cookies jsou malé (1 kB) datové záznamy, které běžně posílají webové servery do speciálního souboru ve vašem počítači. Obsahují název místa, které jste navštívili a informace o volbách, které jste během své návštěvy uskutečnili. Pokud se na dané webové stránky vrátíte, server si vyžádá data zpět z tohoto souboru cookie. Webové stránky Jabra využívají soubory cookies, včetně souborů cookies třetích stran. Soubory cookies pomáhají společnosti Jabra poskytnout uživateli lepší zkušenost tím, že měří, které oblasti webových stránek se těší největšímu zájmu. Jabra též využívá cookies tehdy, když se zaregistrujete do on-line programů. V této situaci uloží soubor cookie užitečné informace, které umožní zapamatovat si vás při opětovném návratu na tyto stránky. JABRA může číst pouze ty soubory cookies, které byly do vašeho počítače umístěny webovým serverem Jabra. Pokud chcete, můžete si však cookies ve svém prohlížeči deaktivovat.

Aktualizace osobních údajů.
Pokud jste při své návštěvě webových stránek Jabra poskytli své osobní údaje, je vaší odpovědností zajistit, aby tyto informace byly v našem systému správné. Proto vás prosíme, abyste nám případné změny jména, adresy, titulu, telefonního čísla nebo e-mailu nahlásili. Ve většině případů lze osobní údaje aktualizovat přímo na webových stránkách, a to pod odkazem „Aktualizovat odběr“.
Veškeré vaše osobní údaje budou námi používány a ukládány v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Produktový profil a nástroje pro přizpůsobení.
Webové stránky společnosti Jabra nabízejí kvalifikovaným prodejcům nástroje, které jim umožňují přizpůsobit on-line prezentaci výrobků za účelem snazšího přístupu k informacím, které jsou pro jejich zákazníky nejdůležitější.

Při vytváření osobního produktového profilu vytvoříte své uživatelské jméno a heslo pro budoucí přístup k tomuto svému profilu a současně poskytujete společnosti Jabra své osobní kontaktní informace, jako jsou jméno, adresa, telefon a e-mail. Vaše uživatelské jméno, heslo a osobní informace nebudou sdíleny se třetími stranami.

Přerušení komunikace a odhlášení odběru
Poskytujeme uživatelům, kterým jsou rozesílány e-maily, příležitost odhlášení odběru jakéhokoli obsahu od společnosti Jabra. Na konci každého e-mailu jsou uvedeny pokyny, jak odběr odhlásit a vymazat své jméno z databáze seznamu adresátu. Uživatelé mají též možnost kdykoliv společnost Jabra kontaktovat a požádat o odstranění jejich údajů z databáze nebo o ukončení posílání veškerých elektronických zpráv.

Jabra a vytváření sestav internetových protokolů
Společnost Jabra využívá vaší IP adresu (internetový protokol) k monitorování provozu na svých webových stránkách a k diagnostikování problémů s naším serverem. IP adresy nepoužíváme k osobní identifikaci uživatelů.
Jabra používá záznamový soubor s IP adresami, jenž jí pomáhá určit, které oblasti našich webových stránek se uživatelům líbí, a to na základě velikosti provozu a souhrnných geografických údajů. Tyto informace pak slouží k vylepšení obsahu stránek a designu stránek na základě zájmu uživatelů.

Odkazy na další stránky.
Webové stránky Jabra obsahují odkazy na jiné webové stránky z telekomunikačního průmyslu, které by mohly naše zákazníky a návštěvníky zajímat. Společnost Jabra však neodpovídá za ochranu soukromí dat nebo za obsah webových stránek nebo serverů těchto třetích stran.

Jabra doporučuje, abyste si zásady ochrany osobních údajů přečetli jak na jejích firemních stránkách, tak i na všech webových stránkách, které navštěvujete.

Vstup do soutěží a propagačních akcí.
Pokud vstoupíte nebo se účastníte on-line soutěže sponzorované společností Jabra, žádáme vás o kontaktní informace. Příklad: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail. Požadované informace se mohou lišit v závislosti na konkrétní soutěži. Vaše osobní údaje nesdělíme bez vašeho souhlasu žádné třetí straně, ledaže by tak vyžadoval zákon. Účastníci soutěže musí být ve věku minimálně 18 let.

Ochrana osobních údajů dětí.
Webové stránky společnosti Jabra vyhovují všeobecným zásadám platným v tomto odvětví, které propagují odpovědné používání a ochranu osobních údajů dětí. Informace od dětí neshromažďujeme. Rovněž tak děti nelákáme - prostřednictvím speciálních her, cen nebo jiných aktivit - k vyzrazování jakýchkoli informací. Společnost Jabra vědomě neshromažďuje žádné informace od osob mladších 18 let. Pokud se společnost Jabra dozví, že obdržela osobní údaje od dítěte mladšího 18 let, budou tyto informace z databáze vymazány.

Návštěvníkům webových stránek musí být alespoň 18 let, aby se mohli účastnit on-line soutěží sponzorovaných společností Jabra nebo dostávat reklamní předměty. Společnost Jabra vyzývá rodiče, aby se aktivně účastnili získávání zkušeností svého dítěte s Internetem.

Tipy pro rodiče, jak udělat Internet pro děti bezpečnější:
  1. Řekněte svému dítěti, aby nikdy bez dozoru rodiče nebo jiné odpovědné dospělé osoby neposkytovalo nikomu on-line své osobní informace.
  2. Zajímejte se o to, jaké stránky vaše děti navštěvují a zda jsou pro ně vhodné.
  3. Vyhledávejte si na webových stránkách zásady ochrany osobních údajů a prostudujte si je.
  4. Seznamte se s tím, jak jsou informace o vašem dítěti používány.
Bluetooth
Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S podléhá licenci.

Dolby
Symbol Dolby a dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.