chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

 

 

 

 

 

 

Zatímco občasné přerušování řeči nemusí být problém, časté přerušování může mít negativní vliv na hovor.

Při rozhovorech mezi lidmi může mít přerušení mnoho podob. Některé druhy přerušení mohou být užitečné, například ujištění, že posloucháte a chápete, co vám druhá strana říká, nebo dokončení myšlenky, kterou má druhá strana potíže vyjádřit.

Pokud však k přerušením dochází příliš často (třeba každou minutu) a trvají dlouho, druhá strana může mít pocit, že ji neposloucháte nebo nechápete. To může mít negativní vliv na kvalitu hovoru a hovor se může zbytečně prodlužovat.

Na základě výzkumu lze shledat, že je potřeba věnovat pozornost četnosti přerušení, pokud k nim dochází častěji než každých 45 sekund. Četnost se ale může lišit na základě profesního a kulturního kontextu. Pokud máte pocit, že tato hranice není přesná, můžete ji snadno upravit v nastavení aplikace.

Co můžete dělat

Pokud se zobrazí upozornění na přílišné přerušování, zkuste druhou osobu vždy nechat dokončit větu. Můžete tak být dobrým aktivním posluchačem a přitom zlepšit dojem u osoby na druhém konci hovoru.

 

 

 

Dlouhé pauzy během hovoru mohou být nepříjemné a mohou ovlivnit kvalitu hovoru hovoru a prodlužování hovoru.

Konverzace jsou obvykle velmi dynamické a dialog spočívá ve střídání obou stran. V konverzaci obvykle vznikají krátké pauzy, ale obvykle nejsou delší než sekunda. Když se pauza během konverzace protáhne na více než sekundu, může to být nepříjemné, ale když se protáhne na více než 4 sekundy, může to být vyloženě trapné. Z tohoto důvodu nabízí Engage+ upozornění na dlouhou pauzu, pokud bylo ticho více než 4 sekundy.

Co můžete dělat

Kdykoli se upozornění na dlouhou pauzu zobrazí, zkuste ticho přerušit. Pokud jste například zaneprázdněni dohledáváním informací, upozorněte osobu na druhé straně, že chvíli nebudete mluvit a že se za pár okamžiků znovu ozvete.

 

 

 

 

 

 

Aby byl zvuk kvalitní, je velmi důležitá poloha mikrofonu. Pokud mikrofon není přímo před vašimi ústy, zvuk může být zkreslený nebo pro zákazníka špatně slyšitelný. To platí obzvlášť v případech, kdy jste v prostředí s vysokou úrovní hluku v pozadí. Při nevhodném nastavení polohy mikrofonu nemusí náhlavní souprava optimálně odlišovat váš hlas od hluku ve vašem okolí.

Náhlavní soupravy Engage jsou navrženy tak, aby fungovaly velmi dobře i v případě, že mikrofon není v ideální poloze. Přesto může upravení jeho polohy výrazně pomoci.

Co můžete dělat

Pokud zjistíte, že váš mikrofon není na správném místě, upravte jeho polohu tak, aby byl přímo před vašimi ústy. Zvýšíte tak kvalitu zvuku, a to zejména v prostředích s hlučným okolím.

 

 

 

Hlučné okolí může ovlivnit kvalitu hovoru, což vede ke zhoršenému dojmu z konverzace a prodloužení hovoru až o 27 %1

Hluk v pozadí může výrazně snižovat kvalitu hovoru a narušovat soustředěnost i pohodlí. Studie ukazují, že nízká kvalita zvuku negativně ovlivňuje dojem z konverzace a může vést k prodloužení hovoru až o 27 %.2

Náhlavní soupravy Engage jsou světovou jedničkou v potlačování tohoto hluku, aby byl pro osobu na druhém konci neslyšitelný. Ve většině situací, kdy je kolem vás zvýšená hlučnost, tak můžete mít skutečnou jistotu, že je kvalita vašeho zvuku stále skvělá. Pokud je hluk v pozadí tišší než 55 dB, je nepravděpodobné, že by druhá strana zaznamenala jakékoli snížení kvality hovoru.

Engage+ vás upozorní na zjištění okolního hluku, můžete si ale být jisti, že se náhlavní souprava o vše postará.

Když je hluk na pozadí velmi hlasitý, může ovlivnit kvalitu vašeho hlasu a dokonce může být slyšitelný i pro osobu na druhé straně hovoru. Obvykle platí, že problémy s kvalitou zvuku se začínají objevovat, když hluk v pozadí překročí hranici 65 dB.

Co můžete dělat

Pokud zjistíte, že hluk v pozadí představuje problém, máte několik možností, jak situaci zlepšit. Problém můžete rychle odstranit, když zajistíte, aby byl mikrofon přímo před vašimi ústy – váš hlas tak bude čistší a sníží se vliv hluku v pozadí.

Ideální řešení je zamyslet se nad vaším pracovištěm – existují zde možnosti, jak omezit hluk v pozadí? Například můžete požádat lidi kolem, aby mluvili tišeji. Pokud není možné ztišit vaše okolí, zvažte práci z jiného místa, pokud je to možné.

1 Nízká kvalita zvuku v kontaktním centru: Může vás to stát více, než byste si mysleli – Telecom Reseller

2 Nízká kvalita zvuku v kontaktním centru: Může vás to stát více, než byste si mysleli – Telecom Reseller