Podmínky

Program bezplatné zkoušky zařízení Jabra Evolve:
Kvalifikované osoby mohou obdržet náhlavní soupravu Jabra Evolve (nebo srovnatelný produkt) za podmínek uvedených níže.

 

Způsobilost: 
Bezplatný zkušební program Evolve je otevřen pouze kvalifikovaným osobám v České republice. Kvalifikovaná osoba je definována jako osoba, která je buď rozhodující osobou, nebo má vysoký stupeň vlivu na rozhodování o nákupu zvukových komunikačních produktů a řešení pro svou organizaci. Organizace musí mít minimálně 50 potenciálních uživatelů náhlavních souprav.

 

Chcete-li požádat o zkušební zařízení Evolve zdarma od společnosti Jabra, kvalifikovaná osoba musí vyplnit formulář žádosti na adrese www.jabra.com/c/evolve a musí hovořit se zástupcem společnosti Jabra, aby byly potvrzeny požadavky na její způsobilost. Tento program je dostupný do té doby, dokud budou zkušební zařízení k dispozici.

 

Další podmínky:

  • Společnost Jabra si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit tuto akci bez předchozího upozornění.
  • Výrobky Jabra důsledně nejsou určeny k dalšímu prodeji. Všechna zkušební zařízení použitá k dalšímu prodeji budou mít za následek právní kroky společnosti Jabra.
  • Tato propagace je výlučným vlastnictvím společnosti Jabra a jakékoli používání neoprávněnými osobami bez výslovného a písemného souhlasu společnosti Jabra je zakázáno.
  • Tento program nelze kombinovat s jinou nabídkou nebo slevou od společnosti Jabra a je omezen na jedno zařízení na jednu společnost.
  • Distributoři společnosti Jabra, alianční partneři nebo prodejci nejsou oprávněni získat bezplatné zařízení.
  • Společnost Jabra si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli žádost, zrušit propagaci nebo změnit podmínky bez předchozího upozornění.
  • Tato propagace se řídí platnými zákony v zemi regionální obchodní kanceláře Jabra.
  • Při účasti na tomto programu kvalifikované osoby akceptují tyto podmínky a jsou jimi vázány.