Technický slovník

Slovník obsahuje vysvětlení běžné terminologie Jabra a pojmů v daném odvětví. Vyhledávat lze pomocí abecedních rejstříků níže nebo jednoduše procházením seznamem.

Bluetooth

Celosvětově uznávaný standard pro bezdrátovou komunikaci. Bezdrátový přenos dat a hlasu mezi náhlavními soupravami, sluchátky, notebooky, počítači, mobilními telefony, kapesními počítači (PDA), tiskárnami apod. Na rozdíl od infračerveného záření Bluetooth nevyžaduje vizuální spojení.

dB

Decibel, měrná jednotka hlasitosti zvuku. Jeden decibel je desetina belu, jednotky pojmenované po Alexanderu Grahamu Bellovi, vynálezci telefonu. 1 dB je rozdíl mezi dvěma hladinami akustického tlaku, který lze detekovat lidským uchem.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telephony - rozšířená digitální bezdrátová telefonie. Digitální a přenosová technologie se zabezpečením proti odposlechu pro bezdrátovou telefonii.

DECT CAT-iq

Nový standard s názvem CAT -iq je zkratka pro „Cordless Advanced Technology - internet and quality“ (rozšířená bezdrátová technologie - internet a kvalita). Internetové služby mohou být svázány hlasovým přenosem, což by normálně vyžadovalo síť WLAN. CAT -iq je založen na DECT a je zpětně kompatibilní s aktuálně zavedeným standardem DECT.

DHSG

Sada pro bezdrátovou komunikaci (příjem/hovor). Standardizované rozhraní EHS.

Adaptér (Dongle)

Jedná se o drobný hardwarový komponent, který lze připojit k počítači, obvykle přenosný jako USB zařízení. Dříve se adaptéry Dongle používaly především k ověření instalace softwaru (jako tzv. hardwarový klíč). Dnes se termín Dongle většinou používá pro bezdrátové širokopásmové adaptéry. V souvislosti s výrobky Jabra je Dongle pouze jiné označení pro adaptér USB Bluetooth.

DSP

Digital Signal Processor - procesor digitálního signálu. Čipy, které digitálně optimalizují hlas nebo hudbu. V náhlavních soupravách se obvykle používá k optimalizaci přenosu hlasu. Například potlačuje ozvěny a přidává umělý vedlejší tón (lze slyšet vlastní hlas a zvuk je přirozený).

Duo

Náhlavní souprava se sluchátky na obě uši, tzv. binaurální s hlasovým výstupem na obou uších.

EHS

Elektronický adaptér pro vzdálený příjem hovorů - rozhraní mezi stolním telefonem a náhlavní soupravou usnadní minimálně následující: Přenos volacího tónu, přijetí a ukončení hovoru z bezdrátové náhlavní soupravy.

Firmware

Základní software, který je vestavěný v hardwaru zařízení, například v náhlavní soupravě nebo základnové stanici zn. Jabra.

GAP

Generic Access Profile (DECT-GAP) je přenosový protokol pro bezdrátové telefony a umožňuje komunikaci zařízení DECT od různých výrobců mezi sebou. Bezdrátové telefony různých výrobců mohou být použity vedle sebe na jedné základnové stanici DECT, protože všechny využívají stejný přenosový protokol, je možná komunikace zařízení různých výrobců.

IntelliTone™

IntelliTone™ reguluje průměrnou hladinu akustického tlaku na 85 dB.

IntelliPower

Jabra IntelliPower zabraňuje zbytečné spotřebě energie. Pokud se nepoužívá, podsvícení displeje se automaticky ztlumí a náhlavní souprava se přepne do pohotovostního režimu. Používají se spínací napájecí zdroje, které mají nižší spotřebu energie, ale dodávají plný výkon.

IP

„Internet Protocol“ (IP) je síťový protokol, který se běžně používá v počítačových sítích a poskytuje základ internetu.

Mono náhlavní souprava se sluchátkem pouze na jedno ucho, tzv. monoaurální.

Multifunkční tlačítko

Pouze jediným tlačítkem na náhlavní soupravě lze pohodlně odpovídat na hovory a ukončovat je na dálkovém ovladači. V závislosti na příslušném telefonu lze kontrolovat výběr hlasu, odmítnutí hovoru, opakované vytáčení a přepínání mezi dvěma aktivními hovory. Komfortní ovládání pouze jednou rukou zajišťuje elementární funkce i po vzdálení se od pracovní stanice.

MultiPoint

Technologie MultiPoint™ umožňuje současné připojení několika zařízení s podporou technologie Bluetooth®.

MSH

Microphone Short Hook - rozhraní; rozhraní EHS.

Multiuse

Multiuse popisuje určitou produktovou řadu z portfolia výrobků Jabra. Náhlavní souprava Multiuse je schopna současného připojení několika (až tří) telefonních přístrojů.

Úzké pásmo

Úzké pásmo (narrowband) popisuje zvuky v úzkém frekvenčním rozsahu mezi 300 a 3400 Hz.

Potlačení hluku

Mikrofon s potlačením hluku do hlučného kancelářského prostředí, např. kontaktních center a velkoplošných kanceláří s pracovními místy oddělenými pomocí příček.

Noise blackout™

Dvojitý mikrofon, který blokuje rušivý okolní hluk, a to i v krátkém provedením díky technologii Digital Signal Processing (DSP); ideální na cestách.

Filtrování šumu

Mikrofon s filtrováním šumu pro kancelářské prostředí v otevřeném provedení.

Vícesměrový (Omni)

Standardní mikrofon do tichého kancelářského prostředí, např. soukromých či domácích kanceláří.

Párování

Párování zavádí absolutní a kódované spojení mezi dvěma zařízeními Bluetooth pro obousměrnou komunikaci. Bluetooth zařízení nemohou bez předchozího párování komunikovat.

PC-Suite

Sada počítačových programů, které umožňují konfiguraci zařízení Jabra k aktualizaci jejich firmwaru a ovládání podporovaných softwarových telefonů s pomocí tlačítek na náhlavní soupravě. Jabra PC Suite také obsahuje ovladače pro různé programy softwarových telefonů, které jsou dostupné na trhu www .jabra.com/pcsuite

PeakStop™

Technologie, která zachycuje zvuky/tóny o hlasitosti vyšší než 118 dB (např. pískání / faxový tón).

Telefon

Stolní telefon, který může využívat různé formy přenosu; dělí se na analogovou, ISDN a IP telefonii. Opakem jsou softwarové telefony (viz níže), ty existují jen virtuálně jako software a pouze simulují skutečný stolní telefon.


PSTN

Public Switched Telephone Network - také pevná síť - popisuje celistvost všech veřejných a kabelem propojených telefonních sítí.

QD (Rychlé odpojení)

Snadná záměna kabelů díky zástrčkám s rychlým odpojením. To umožňuje snadné připojení a odpojení náhlavní soupravy.

Dálkové ovládání hovoru (RCC)

Rozhraní Remote Call Control (RCC) mezi počítačem a kabelovou nebo bezdrátovou náhlavní soupravou maximálně usnadňuje: Přenos vyzváněcího tónu, příjem a ukončení hovoru, ztlumení, ovládání hlasitosti, ale i automatické nastavení stavu a vzájemné ovládání mezi náhlavní soupravou a počítačem/notebookem.

Dálkové zdvihání sluchátka (RHL)

Remote Headset Lifter; standardizované rozhraní pro všechny bezdrátové náhlavní soupravy. Mechanický „přijímač stolního telefonu“ Jabra GN1000 lze připojit k přídavnému portu (AUX).

SafeTone

SafeTone znamená paralelní integraci IntelliTone™ a technologie PeakStop™.

Softwarový telefon

Softwarový program pro internetové telefonování s pomocí počítače namísto použití specializovaného hardwaru. Uživatelské rozhraní a chování softwarového telefonu obvykle vycházejí ze společných telefonů, např. použitím obrazu telefonu s displejem a tlačítky, které uživatel smí používat k vytáčení čísel. Softwarový telefon se obvykle používá ve spojení s náhlavní soupravou, která je připojena prostřednictvím zvukové karty počítače nebo přes USB propojení.

TCO´07

TCO (Tjänstemännens Central organization) certifikuje speciální ergonomické kancelářské výrobky, které chrání zdraví zaměstnanců. Pečeť kvality TCO je celosvětově uznávaný standard v odvětví IT, který je nyní po určitou dobu udělován i za náhlavní soupravy (TCO´07).

Funkce telefonické konference

S integrovanou funkcí telefonické konference lze prostřednictvím jedné základnové stanice zaregistrovat až 4 náhlavní soupravy (v závislosti na modelu náhlavní soupravy) a účastnit se konverzace.

Dotykový panel

Senzorové pole na náhlavní soupravě, které lze ovládat tahem prstu, např. nastavení hlasitosti.

Dotyková obrazovka

Dotyková nebo senzorová obrazovka je počítačové vstupní zařízení, prostřednictvím kterého lze dotykem částí obrazovky přímo ovládat tok programu technického zařízení. Technická konverze vstupu je pro uživatele neviditelná a vytváří tímto způsobem dojem bezprostředního ovládání počítače „špičkou prstu“.

UC

Unified Communications - sjednocená komunikace. Spojení různých komunikačních médií v jedno společné uživatelské rozhraní.

Potlačení extrémního hluku

Mikrofon s potlačením extrémního hluku určený do extrémně hlučného kancelářského prostředí, např. kontaktních center a velkoplošných kanceláří s pracovními místy oddělenými pomocí příček.

USB

Universal Serial Bus. Mezinárodně standardizované rozhraní, jehož konektor je s výhodou vždy stejný. Skvěle se hodí k připojení periferních počítačových zařízení se střední až vysokou rychlostí přenosu dat (např. počítač, myš, klávesnice, tiskárna, náhlavní souprava).

Adaptér USB Bluetooth

Někdy se nazývá Dongle. Počítač vyžaduje adaptér Bluetooth pro komunikaci s jinými zařízeními Bluetooth. Některé stolní počítače a většina novějších přenosných počítačů jsou vybaveny integrovaným adaptérem Bluetooth. Některé typy počítačů vyžadují externí adaptér Bluetooth. Bluetooth umožňuje komunikaci několika zařízení přes jeden adaptér s počítačem.

VoiP

Voice over IP (internetový protokol). Hlas není přenášen přes běžné telefonní linky (analogový, ISDN a linkově orientovaný přenos), ale přenos je paketově orientovaný. Přenos se provádí např. pomocí sítě Ethernet/Internet (LAN nebo WLAN).

Širokopásmový

(Širokopásmový zvuk) Audio technologie, která se používá v telefonním inženýrství. Široké pásmo rozšiřuje frekvenční rozsah (150–6800 Hz) audio signálů, které jsou přenášeny telefonními přípojkami. To vede k vyšší kvalitě přenosu hlasu. Frekvenční rozsah lidského hlasu se pohybuje v rozmezí 80 a 14 000 Hz. Běžná úzkopásmová technologie omezuje zvukové frekvence na rozmezí 300 a 3400 Hz.