chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Podpora

Č. položky:  Čísla modelu: ENH001 Prodejní a produktové informace chevron_right Ukončeno
Vyberte variantu výrobku a vyfiltrujte obsah podpory
{{selectedGroup.productName}}
Č. položky: 
Čísla modelu: ENH001
Dobrý den,
Jak vám můžeme pomoci?
Nic nebylo nalezeno

Firmware

Software

Sériové číslo

Před kontrolou záruky vyhledejte sériové číslo výrobku

Záruka