chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Podpora

Č. položky:  Čísla modelu: WHB003HS (headset), WHB003BS (base) Prodejní a produktové informace chevron_right Ukončeno
Vyberte variantu výrobku a vyfiltrujte obsah podpory
{{selectedGroup.productName}}
Č. položky: 
Čísla modelu: WHB003HS (headset), WHB003BS (base)
Dobrý den,
Jak vám můžeme pomoci?
Nic nebylo nalezeno

Adobe Flash není podporován. Některé prvky v uživatelské příručce nemusí fungovat správně.

Stáhnout software
Stáhněte si Jabra Direct do vašeho počítače. Použijte ji pro aktualizaci a přizpůsobení vašeho {{group.productName}}.
Poznámky k vydání {{group.productName}}

Pokyny pro aktualizaci vašeho zařízení [FamilyName], viz Jak se provádí aktualizace firmwaru zařízení Jabra pomocí aplikace Jabra Direct.

Firmware

Software

Sériové číslo

Před kontrolou záruky vyhledejte sériové číslo výrobku

Registrace produktu a záruka