MENU
attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
Děkujeme vám za názor. Ceníme si vašeho příspěvku.

Potřebujete další pomoc?

Navštívit podporu